Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з вадами опорно-рухового апарату № 22 "Оленка"

   

ЗВІТ КЕРІВНИКА

    ЗВІТ

завідувача Зубалій А.О. на загальних   зборах педагогічного колективу, батьків та громадськості  про роботу закладу протягом   2017-2018 навчального року

 

 

                                                     22 червня  2018 року

Місце проведення: музична зала

 

 

 

 Загальна характеристика.

 

     Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з вадами опорно-рухового апарату «Оленка» № 22 є комунальною власністю Кіровоградської міської ради.

    Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №22 «Оленка» створений на підставі рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 24.09.1973р. №1999. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

        Для занять дітей створені всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • музична, спортивна зали;
 •  кабінети логопеда, психолога ,
 •  прогулянкові майданчики для кожної вікової групи, методичний кабінет
 •  медичний блок: кабінет сестри медичної старшої, ізолятор, кабінет фізіотерапії, зал для  лікувальної фізкультури, кабінет для масажу;
 • Кімната безпеки життєдіяльності, кімната природи
 • групи,  спортивний майданчик.

 

 Комплектація груп

 

Станом на 22 червня  2018 року функціонує 7 груп, в яких перебуває 110 дітей. Із них 1 група для дітей раннього віку, 2 молодших  групи, 2 групи для дітей середнього віку та 2 групи для дітей старого дошкільного віку. Режим роботи – 10,5 годин, 1 чергова група  – 12 годин

 Цього року заклад  відвідувало 565 дітей, це складає приблизно 63% від всієї кількості вихованців.

За звітний період прийнято - 20 дітей.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців, не працюючих.

 

Кадрове забезпечення.

 

 Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечують 45 працівників:- 19 осіб молодшого обслуговуючого персоналу, 4 медичних працівники, 22 педагоги у тому числі: 2 вихователі-методисти, практичний психолог, вчитель-логопед, музичний керівник, інструктор з фізкультури, 15 вихователів. З них мають вищу педагогічну освіту -18 мають повну вищу освіту, 3 – базову освіту. Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

8% - вища категорія ;

31% - І категорія

27% - ІІ категорія

34% - спеціаліст

 

 

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників .Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу.

          Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного: у поточному році проатестовано 3 педагоги. Курси підвищення кваліфікації пройшло 5 педагогів.

         В дошкільному закладі для працівників адміністрацією створені всі умови для плідної та якісної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів, робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю

 

 

Сьогодні дошкільна освіта є обов’язкова складовою частиною освіти в Україні, яка гармонійно поєднує сімейне та суспільне виховання.

Найпершим суспільним середовищем для дитини є дошкільний навчальний заклад, мета якого - забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я, виховання ціннісного ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе, формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих, що забезпечує готовність дітей до подальшого життя та навчання в школі.

Здобуття дітьми дошкільної освіти, створення умов для повноцінного, своєчасного й різнобічного розвитку дитини, виховання ініціативної, творчої особистості стало одним з основних завдань працівників дошкільного навчального закладу в минулому навчальному році.

 

Система роботи закладу щодо попередження травматизму .

Охорона життя і здоров'я дітей

      З урахуванням специфіки часу та подій, які останнім часом відбуваються в Україні, належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з Цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях.

         Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в  різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

          Головне в діяльності кожного працівника це охорона життя і здоров'я дітей, яка здійснюється у відповідності вимог «Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах» (наказ МОН України від 28.10.2008 року № 985) та інших інструктивно-директивних документів.

                   Створено належне предметно-розвивальне середовище для навчання та забезпечення умов охорони життя і здоров'я вихованців. В усіх вікових групах зроблено підбір предметів іграшок, ілюстрацій, художнього матеріалу та літератури з питання, яке спрямовує дітей на засвоєння правил і основ навчання безпечної поведінки.

    Позитивні наслідки в розв'язанні завдань формування основ безпечної поведінки дає використання створеної   Кімнати безпеки дитини.

 

Харчування дітей

     Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування дітей здійснюється згідно вимог «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 17.04.2006 р. № 298/227, Закону України "Про дошкільну освіту" (розділ УІ, стаття 35), Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", наказу міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2005 р. № 242/329 "Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

Харчування дітей триразове (сніданок, обід, вечеря), в процесі якого діти отримують смачні, калорійні страви з м'ясних, рибних, молочних продуктів. В раціон меню входять також овочі, соки, круп'яні, макаронні та кондитерські вироби, хліб, жири (вершкове масло, олія).

Корекція вад опорно-рухового апарату,

фізичне виховання і розвиток

    Провідним завданням залишилось раціональне поєднання чинних заходів освітньо-виховного процесу з проведенням профілактики та  реабілітації здоров'я дітей, усунення вад розвитку опорно-рухового апарату.

     Спеціалізовану допомогу по корекції вад опорно-рухового апарату надають дітям:

 • Інструктор з фізкультури,

по сумісництву сестра медична з ЛФК Ворнікова Е.В.

 • Сестра медична з масажу Фесянова  А.В.
 • Сестра медична з фізіотерапії Резницька О.О.

    Щоденно з дітьми, відповідно рекомендацій лікаря та діагнозу вад, проводяться лікувально-фізкультурні вправи (ЛФК), фізіотерапія. Проводяться заняття з загальної фізкультури по розвитку основних рухів  у дітей.

   Керуючись медичними та педагогічними рекомендаціями і вимогами працівники дошкільного навчального закладу використовують спеціальну, загальну, активну і пасивну  корекцію, здійснюють комплекс завдань, спрямованих на профілактику і корекцію порушень опорно-рухового апарату в дітей.

 

 

Освітньо - виховний процес

     Навчання і виховання дітей здійснюється відповідно до Закону Україну «Про дошкільну освіту» (розділ IV, ст. 22, 23, 24, розділ XI, ст. 27) в межах Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція), програми «Українське дошкілля», діючих навчально-методичних рекомендацій, затверджених Міністерством освіти і науки України.

  Методичний супровід здійснює вихователь-методист Клюєва Л.П.

 Педагогічну діяльність вихователі, педагоги-спеціалісти спрямували на забезпечення саморозвитку дитячої особистості. Як  результат діти отримали систему знань з математики, розвитку мови, образотворчого мистецтва, про навколишній світ, природниче довкілля, тощо.

      На рівні вимог здійснювалась корекція вад мовленнєвого розвитку (вчитель-логопед Харченко О.М.),

      Протягом року організовувались різні форми роботи з музичного виховання: заняття, ігри, дитячі ранки, свята, розваги. Музичний керівник Прасол Т.В.

    Практичний психолог Літвін Т.М. здійснює психологічний супровід дошкільників, та вивчає психолого-педагогічні якості дітей, щоб оцінити її потенційні можливості та надати необхідні роз’яснення батькам та вихователям.

          Педагогічні працівники обмінюються досвідом, постійно в спільних пошуках шляхів оновлення педагогічного процесу, оформлення та оснащення педагогічних навчальних та групових кімнат.

      Організовано наставництво досвідчених педагогів над молодими фахівцями.

 

Робота з батьками

   Робота педагогічних працівників з батьками несе просвітницький характер і спрямованість на розширення й поглиблення знань, уявлень, розумінь членами родин про сучасні освітні завдання розвитку особистості дитини-дошкільника, підготовку її до життя, подальшого навчання в школі.

       Особливу   роль   у   роботі   з   родинами   вихованців відіграють батьківські комітети, вони допомагають в освітньо-виховній і в господарчій роботі. Батьки підтримують, розуміють та завжди ідуть  на зустріч при вирішенні поточних проблем у дошкільному навчальному закладі. Всі свої заходи спрямовуємо на поліпшення умов перебування дітей у закладі. Це допомогло в ремонті приміщення груп, облаштуванні майданчиків, павільйонів.

          Членів родини залучають до участі в підготовці та проведенні ранків, тематичних виставок-консультацій, «днів відкритих дверей», відкритих занять,

         Найбільш поширеною формою роботи з батьками це бесіди і консультації

Як показала практика, роз'яснювальна та  виховна робота, бесіди, диспути підвищують довіру батьків до педагога.

 

 

Слід зазначити, що 

Протягом навчального року роботу нашого навчального закладу перевіряли

 • Проведена планова комплексна перевірка Державною санітарно – епідеміологічною службою України
 • Здійснено обстеження теплового господарства Державним управлінням  енергонагляду
 • Проведена інвентаризація цінних матеріалів ЦБ УО
 • Здійснено планове обстеження щодо вивчення стану атестації робочих місць за умовами праці
 • Проведено планове обстеження щодо вивчення стану використання трудових ресурсів
 • Проведені планові та позапланові перевірки КМРВ УДСНС

 

 

Робота по зміцненню матеріально-технічної бази.

 

            Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

          Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою.

За звітний період було придбано наступні товари:

 • Миючі та господарські товари;
 • Матеріали для поточного ремонту;
 • Електрообладнання: пральна машина та бойлер

У закладі були здійснені та профінансовані  наступні  послуги:

 • Повірка приладів обліку;
 • Випробовування і вимірювання електрообладнання;
 • Проведення дератизації та дезінсекціїї
 • Виконана перезарядка вогнегасників
 • Проведено навчання спеціалістів
 • Здійснене технічне обслуговування опалювальної системи
 • Організовано вивіз твердих та побутових відходів
 • Проведена оплата за послуги зв’язку.  

 

 У звітному періоді за спонсорські кошти було придбано та зроблено:

 

Виконані основні види робіт:

 1. Чистка каналізаційних люків на території закладу
 2. Благоустрій території (розчищення дерев, кущів, вивезення листя та гілок, купівля пасти ізвісткової, косіння трави, завезення піску)
 3. Оформлення інтер’єру груп та закладу

 

 

                                                                                                                    

Для зміцнення матеріально- технічної бази придбано:

 1. Методичну літературу
 2. Миючі засоби
 3. Стенди інформаційні
 4. Канцелярські товари
 5. Медичні препарати     
 6. Дитячі меблі
 7. Кухонний інвентар
 8. Спортивний інвентар
 9. Будівельні матеріали
 10. Килимове покриття
 11. Покривала дитячі на ліжка

 

           Також було завершено капітальний ремонт центрального входу закладу; завдяки «Громадському бюджету 2018 р» на всіх ігрових майданчиках встановлені нові альтанки, пісочниці, лавочки та столики для дітей. Також здійснено у групі № 1 капітальний ремонт туалетної кімнати для дітей раннього віку, проведено ремонт групового приміщення групи № 6

 

             Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників освітнього  процесу.

      Підводячи підсумки проробленої роботи у 2017/2018 н. р. слід відмітити, що ще не все зроблено. Залишається багато планів і задумів по вирішенню наступних завдань:

 • Проведення капітального ремонту пральні.
 • Замінити вхідні двері запасних виходів
 • Заасфальтувати територію закладу
 • Доробити капітальний ремонт музичної зали та туалетного приміщення групи № 2.

 

Та багато інших завдань, над виконанням яких треба попрацювати,

прикладаючи чимало зусиль.